line decor
  
line decor

 
 

szkoła "Kuźnią Talentów"

Dynowskie Liceum łączy dydaktykę z wychowaniem, a spośród innych szkół wyróżnia się partnerstwem z uczniami . Nauczyciele zawsze stawiają ich na pierwszym miejscu, zapewniając im wszechstronny rozwój, dbając o ich bezpieczeństwo. Troska o właściwe wychowanie  powierzonej młodzieży, wysoki poziom nauczania i dobre imię szkoły towarzyszyło i towarzyszy nadal wszelkim podejmowanym wspólnie działaniom. Z dumą możemy powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Nar

odowej to pra wdziwa kuźnia talentów, w której najlepszymi kowalami swojego losu są uczniowie. Zachęcamy zatem do pozostania na naszej stronie internetowej, by móc przyjrz eć się z bliska naszemu szkolnemu życiu, naszej aktywności i jej owocom.

Aktualności


  


23 marca 2017
II miejsce w powiatowej w Licealiadzei w piłce nożnej dziewczyn

Dnia 23 marca 2017 roku w hali sportowej naszego Liceum odbyły się zawody powiatowe w halowej piłce nożnej dziewczyn. Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Skubisz, Jolanta Niziołek, Joanna Kędzierska, Klaudia Kądziołka, Gabriela Pniewska, Paulina Wandas, Angelina Pinkowicz, Magdalena Kądziołka, Katarzyna Osip i Melania Dżuła zajęła II miejsce w powiecie.

BRAWO DZIEWCZYNY !!! Opiekunem drużyny była pani Katarzyna Grot.

Podziękowania dla Bartosza i Karola za pomoc, wsparcie i dobre rady.

23 marca 2017
Kwalifikacja do etapu finałowego Olimpiady Znajomości Afryki

W zeszłym miesiącu odbył się etap okręgowy Olimpiady Znajomości Afryki, a dziś otrzymaliśmy informację, że uczennica naszej szkoły Aleksandra Król (2b) przeszła do etapu centralnego i należy do grona 50 finalistów olimpiady. Etap finałowy odbędzie się 19 kwietnia w Warszawie, a my już dziś trzymamy za Olę kciuki i życzymy powodzenia https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f4c/1/16/1f642.png:) https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f4c/1/16/1f642.png:) https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f4c/1/16/1f642.png:). Opiekunem uczennicy jest pani Monika Rząsa


16 marca 2017
XVI Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego 

16 marca o godzinie 9.00 odbył się etap finałowy XIV  Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego. Organizatorem XIV Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego była  Grupa Samokształceniowa Nauczycieli Języka Niemieckiego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego. Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego, który ufundował także nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy i zainteresowanie uczniów kulturą obszaru niemieckojęzycznego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, a także wykorzystanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zdobytej na innych przedmiotach (język polski, historia, geografia), kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 16 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespołu Szkół w Tyczynie oraz naszej szkoły zmierzyło się z testem z języka niemieckiego składającym się z zadań z zakresu słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz testem gramatyczno-leksykalnym. W tym roku podobnie jak we wszystkich edycjach  tego konkursu podium  należało do naszych uczniów.

I miejsce - Jana Osiadły (LO w Dynowie)
II miejsce - Katarzyna Hrycko (LO w Dynowie)
III miejsce - Dominik Pabiański (LO w Dynowie)
IV miejsce - Zuzanna Hniłka (LO w Dynowie)

Warto dodać, że na podium znalazły się uczennice, która realizują język niemiecki jedynie w wymiarze podstawowym, więc tym większe uznanie kierujemy w ich stronę .

Podane osoby otrzymały dyplomy laureatów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w XII Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego oraz nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu konkursu uczniowie oraz ich nauczyciele udali się na poczęstunek, przy którym mogli podzielić się wrażeniami z konkursu.

Do konkursów przygotowywały uczniów panie: Ewa Hadam, Beata Trzyna oraz Monika Rząsa i im także gratulujemy, bo w końcu od czternastu lat zajmujemy pierwsze miejsca w powiecie .


16 marca 2017
XIV Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

W dniu 16 marca bieżącego roku w Auli naszej szkole odbył się 14 Powiatowy Konkurs z języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 26 uczniów z różnych szkół. Odwiedzili nas uczniowie między innymi  z:

a)       Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,

b)      z Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej,

c)       Zespołu Szkół w Tyczynie,

d)      Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i

e)      z naszego Liceum.

 Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przyjechali do nas w czwartek, aby zmierzyć się z testem składającym się z :

·         dwóch zadań opartych na rozumieniu tekstu słuchanego ( dopasowywanie rozmówców do nagłówków oraz test wyboru)';

·         dwóch zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego ( test wyboru oraz dopasowywanie fragmentów tekstu do tytułów podanych w zadaniu);

·         ćwiczenie ze słowotwórstwa ( należało utworzyć poprawną część mowy służącą do wpisania do tekstu  mogły to być: przeczące  przedrostki, przyrostki, przymiotniki , imiesłowy przymiotnikowe, przysłówki oraz czasowniki);

·         zadanie nr 6 to transformacje, czyli przekształcanie zdań z zachowaniem tego samego znaczenia, ale z wykorzystaniem różnych zagadnień leksykalno-gramatycznych.

Na rozwiązanie testu uczniowie mieli  120 minut.

Nauczyciele, którzy przyjechali ze swoimi uczniami zostali poproszeni o pomoc w pracy Komisji Konkursowej. Po upływie około godziny zegarowej , niektórzy uczniowie już skończyli rozwiązywać test i udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Po wyznaczonym czasie trwania Konkursu, Komisja rozpoczęła sprawdzanie testów i wyłoniła 6 osób, którzy zdobyli największą liczbę  punktów.

Maksymalnie punktów do zdobycia było 51.

To lista uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów:

 uczeń Jakub Stopyra z  z Liceum  Ogólnokształcącego w Błażowej zdobył pierwsze miejsce i tym samym wygrał Konkurs.

Drugie miejsce zajął Mateusz Niewierowski z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,

trzecie miejsce exe-kwo zajęły dwie osoby z naszego Liceum : Michał Pyra- uczeń klasy 1a i Samuela Boczar także uczennica naszego Liceum.

Kolejne piąte miejsce także zajął uczeń od nas Kajetan Blama - uczeń klasy 1c i

 szóste miejsce również uczennica naszego Liceum- Natalia Chudzikiewicz.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok do udziału w zmaganiach Konkursowych.

Te pierwsze miejsca,  zajęte przez najlepszą szóstkę zostały docenione cennymi nagrodami pieniężnymi. W tym miejscu należy dodać , ze Konkurs oraz nagrody zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, które objęło patronat nad tym konkursem.

Wszyscy uczniowie biorący udział w tym konkursie otrzymali dyplom za udział, a opiekunowie wszystkich uczniów dyplom z podziękowaniem za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorami tego konkursu a zarazem osobami, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych byli nauczyciele: pan M. Piestrak, pani M. Pleśniak, pani A. Żak i pani A. Piech.


16 marca 2017
III miejsce w powiatowej w Licealiadzei w piłce nożnej chłopców

W dniu 16 marca2017 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się powiatowa „Licealiada” w piłce nożnej chłopców. Nasza drużyna w składzie: Kamil Karaś, Piotr Front, Kamil Grzegorzak, Kamil Zioło, Jakub Sowa, Karol Marszałek, Wiktor Tworzydło, Jakub Tworzydło, Łukasz Demczak po wyrównanej i zaciętej walce zajęła III miejsce. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był pan Michał Piestrak.


14 marca 2017
Finał Wojewódzki "Licealiady" w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 14 marca2017 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbył się Finał Wojewódzki „Licealiady” w piłce ręcznej dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Skubisz, Gabriela Dziaczyńska, Jolanta Niziołek, Angela Rzepka, Maria Dżuła, Aleksandra Durakowska, Natalia Chudzikiewicz, Samuela Boczar, Klaudia Potoczna, Klaudia Kądziołka, Magdalena Kądziołka, Weronika Uziel, Katarzyna Osip, Melania Dżuła po wyrównanej i zaciętej walce została wicemistrzem województwa podkarpackiego! Wielkie gratulacje dla dziewcząt. Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego pan Bogdan Peszek.


Wyniki meczów:

 I LO Sanok -V LO Mielec                     8:15    

LO Dynów -V LO Rzeszów                  11:15

LO Dynów- I LO Sanok                       16:10

V LO Mielec -V LO Rzeszów                7:13

I LO Sanok - V LO Rzeszów                 12:20

LO Dynów- V LO Mielec                    16:11

lasyfikacja końcowa:

 
1. V LO Rzeszów

2. LO Dynów

3. V LO Mielec

4. I LO Sanok9 marca 2017  9 marca 2017
Konkurs z języka niemieckiego dla gimnazjalistów

 9 marca 2017 r. zespół nauczycieli języka niemieckiego zorganizował II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO – Austria dla uczniów szkół gimnazjalnych  znajdujących się na terenie miasta, gminy Dynów i gmin ościennych.

Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego, przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

W tym roku tematyka konkursu obejmowała treści z zakresu Austrii. Do konkursu przystąpiło     19 gimnazjalistów. Wszystkich uczestników powitał w murach naszej szkoły pan dyrektor Kazimierz Żak. Test konkursowy składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Na przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele opiekunowie oraz germaniści naszego liceum.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Artur Gruba Gimnazjum w Błażowej

II miejsce- Paulina Czechowicz Gimnazjum w Dubiecku

III miejsce- Anita Pudysz Gimnazjum w Bachórzu

Laureaci otrzymali bony podarunkowe, zaś pozostali uczestnicy otrzymali jedynie dyplomy bez podania miejsca, które zajęli w konkursie.

Dyplomy wraz z podziękowaniem otrzymali także nauczyciele, którzy towarzyszyli swoim uczniom w zmaganiach konkursowych:

Pan Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN Kazimierz Żak  wręczając dyplomy oraz nagrody gratulował uczniom zdobytej wiedzy oraz podziękował nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do tego konkursu.

Po zakończeniu konkursu uczniowie oraz ich nauczyciele udali się na poczęstunek, przy którym mogli podzielić się wrażeniami z konkursu. Cieszymy się, iż tak wiele ciepłych słów padło na temat organizacji konkursu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Miła atmosfera niewątpliwie sprzyjała wymianie doświadczeń oraz budowaniu pozytywnych relacji wśród uczestników naszego przedsięwzięcia.


9 marca 2017
Konkurs z języka agnielskiego dla gimnazjalistów

9  marca 2017 w w Auli  naszego Liceum odbył się  Międzyszkolny Konkurs Gimnazjalny z Języka Angielskiego. Konkurs ten został przygotowany z myślą o uczniach  gimnazjów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z języka angielskiego, a przy okazji powalczyć o miejsce na podium i cenne nagrody. Swoja obecnością zaszczycili nas uczniowie z siedmiu pobliskich gimnazjów m. in. z:

Zespołu Szkół z Dynowa,

Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu,

 Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie,

Publicznego Gimnazjum w Dubiecku,

Zespołu Szkół w Dydni,

z Zespołu Szkół w Harcie.

Z Gimnazjum w Hyżnem.

Ogólnie do konkursu przystąpiło 22  uczniów, którzy pod opieką swoich opiekunów przybyli do naszej szkoły.

Konkurs trwał  45 minut  podczas których uczniowie rozwiązywali zadania z:

·         rozumienia ze słuchu,

·         rozumienie tekstu czytanego;

·         słowotwórstwo,

·         transformacje leksykalno-gramatyczne

·          oraz pojawiły się także elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Po zakończonym konkursie uczniowie udali się na poczęstunek, który został przygotowany z myślą o nich.

Na podium znaleźli się:

I miejsce- Adam Fijałka- Zespół Szkół w Dydni

II miejsce- Łukasz Brynkus- Gimnazjum w Hyżnem

III miejsce- Bartosz Owsiany- Zespół Szkół w Dynowie

Serdecznie gratulujemy uczniom, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do tego konkursu.

Każdy z laureatów konkursu otrzymał cenną nagrodę, zaś każdy z uczestników dyplom za udział w Konkursie. Opiekunowie uczniów otrzymali także dyplom z podziękowaniem.

Organizatorami tego konkursu a zarazem osobami, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych byli nauczyciele:  Pan M. Piestrak, Pani M. Pleśniak oraz Aleksandra Żak i Pani Anna Piech.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok. 


9 marca 2017
III edycja Internetowego Konkursu Matematycznego 

9 marca 2017, 6 uczniów klasy 3d wzięło udział w internetowym konkursie matematycznym Maks Matematyczny. Konkurs jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe w każdym roczniku. Konkurs jest objęty patronatem w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. Wyniki wkrótce. Uczniów do konkursu przygotowała pani Joanna Krajcarska.8 marca 2017
VI edycja Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania

Dziś tj. 8 marca zakończyły się konkursowe przesłuchania VI edycji Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania.  W studiu koncertowym Polskiego Radia Rzeszów zaprezentowali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, m.in. z Dynowa, Łańcuta, Jarosławia, Jasła, Rzeszowa i Przemyśla. Uczestnicy losowali tekst z przeczytanej wcześniej książki i przedstawiali swoją interpretację jurorom. Oceniane były m.in. dykcja i intonacja oraz płynność i poprawność czytania.W sumie w etapie wojewódzkim konkursu wzięło udział 250 uczniów z wszystkich typów podkarpackich szkół. Wyniki ogłoszone zostaną pod koniec tego tygodnia, a uroczysta gala odbędzie się w maju. Nasze Liceum na konkursie reprezentowała uczennica klasy pierwszej Martyna Kłyż, za którą mocno trzymamy kciuki. Opiekunką Martyny podczas zmagań z fragmentem lektury "Dziennik Anny Frank" była pani Katarzyna Kłyż, a do konkursu uczennicę przygotowywała pani Elżbieta Klaczak-Łach. Konkurs zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, a Polskie Radio Rzeszów jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.


8 marca 2017
II Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI - rozstrzygnięty
8 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach odbył się finał Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Turniej stanowił hołd Żołnierzom Wyklętym, a także wszystkim, którzy są wierni ideom wolności, honoru oraz umiłowania Ojczyzny. Był motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, a także do kształtowania poczucia tożsamości narodowej.W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 25 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z województwa podkarpackiego, którzy przeszli  przez sito eliminacji powiatowych. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Wśród laureatów  znalazł się uczeń klasy pierwszej naszego liceum Hubert Kozdra, który zajął III miejsce.  Bardzo gratulujemy sukcesu!  Huberta do konkursu przygotowywały panie Elżbieta Klaczak- Łach i Katarzyna Kłyż.

8 marca 2017
VIII Konkurs o rajskie jabłko - Dzień Kobiet w LO

W  środę w naszej szkole odbył się konkurs o Złote Jabłko, który połączony był z akademią z okazji Dnia Kobiet. O tę nagrodę walczyła tym razem płeć brzydka, a w jury zasiadły panie, które jeszcze tak niedawno były naszymi nauczycielkami: pani Dyrektor Maria Radoń, pani Teresa Gerula oraz Janina Król-Duch. Uczniowie klasy 1c na potrzeby chwili otworzyli Biuro Porad, w którym udzielali rad dotyczących zdobywania serca różnych typów kobiet. Mieliśmy także okazję zobaczyć kolejną edycję programu "Rolnik szuka żony" w wykonaniu klasy 1a, a grupa międzyklasowa stworzyła piosenkę "Dziś prawdziwych kobiet już nie ma". Uczniowie z klasy 2c w sposób bardzo obrazowy przedstawili miłość peugeota pani Trzyny do skody pani Krajcarskiej. Poza konkursem wystąpił na scenie zespół Wesoły Belferek w składzie: Chudy Zbyszek, Długi Janusz, Gruby Maciek i Bogdan-rywal Kenijczyków, za występ zespół otrzymał gromkie brawa. W tym roku zgodnie z tradycją pani Aleksandra Żak została wyróżniona wierszykiem okolicznościowym. Oczekując na werdykt jury mogliśmy posłuchać pięknych piosenek w wykonaniu Vintage Leathers . Serdecznie dziękujemy jury, wykonawcom oraz profesorowi Jurasińskiemu, który od lat opiekuje się naszymi uzdolnionymi uczniami.


7 marca 2017
I miejsce w VII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno- Logicznego

  W dniu 7 marca 2017 roku w ZSZ w Dynowie,  odbył się VII konkurs „Potyczki logiczne”.  W eliminacjach szkolnych wzięło udział 11 uczniów spośród,  których został wyłoniony 5-osobowy skład drużyny reprezentującej LO Dynów w powiatowym konkursie. Zespół ten składał się z następujących uczniów: Elżbieta Gałajda (kl.III b), Bartłomiej Kociuba i Paweł Kolano (kl. III a), Wiktor Tworzydło (kl. II a) oraz Bartosz Słysz (kl. I a).W dwóch etapach konkursu nasza drużyna uzyskała 32 punkty na 40 możliwych, co dało jej I miejsce, z przewagą 5 punktów nad następnym zespołem.Opiekunem drużyny był pan Zbigniew Tesznar, który uczestniczył również w poprawie prac.


7 marca 2017
Jak zdrowo się odżywać spotkanie ze studentami koła naukowego UR

Wiosna to czas zmian, zmian na lepsze, także w odniesieniu do odżywiania, a skoro mowa o tym.....
We wtorek 7 marca naszą szkołę odwiedzili członkowie Koła Naukowego Dietetyków z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Porządna dawka wiedzy o żywieniu! Dowiedzieliśmy się co kryje się w produktach typu fast food i czy producenci mogą nas oszukiwać. Dzięki praktycznym wskazówkom wiemy jak czytać etykiety żywności. Znamy całą prawdę o cukrze! A także dowiedzieliśmy się co nieco o witaminie D. Takie lekcje lubimy! 
Nic dodać nic ująć, wystarczy tylko się stosować do udzielonych rad :) :) :). Serdecznie pozdrawiamy Koło Naukowe Dietetyków z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dziękujemy za cenne wskazówki, w szczególności naszemu absolwentowi Dominikowi Bachurskiemu.


7 marca 2017
Etap on-line konkursu informatycznego "web. Master Podkarpacki"

8 uczniów z klasy 1a i 2a wzięło udział w etapie on-line konkursu informatycznego "web.Master Podkarpacki". Celem konkursu jest promowanie zdolnych młodych ludzi z województwa podkarpackiego w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki oraz wspierania ich opiekunów. Formuła konkursu ma na celu motywowanie podkarpackiej młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Laureaci oraz finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody, które przydadzą się młodym webmasterom w rozwijaniu ich informatycznych zainteresowań. Wyniki wkrótce. Odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu była p. Joanna Krajcarska.


6 marca 2017
Kwalifikacja do konkursu Wirtualny menedżer

Drużyna z klasy 1a w składzie Aleksandra Pyś, Bartosz Słysz i Krystian Sarnicki zakwalifikowała się do udziału w konkursie „Wirtualny menedżer” organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” oraz spółkę Revas. Podczas 8 tygodniowej rywalizacji opiekę nad uczniami będzie sprawować pani Joanna Krajcarska. Życzymy powodzenia.


1 marca 2017
Udział w spektaklu "Zdążyć przed Panem Bogiem"

1 marca klasy trzecie naszej szkoły miały przyjemność oglądać sztukę kieleckiego teatru "Żyd na beczce" na podstawie reportażu H.Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem". Mamy nadzieję, że spektakl dostarczył młodzieży sporo wrażeń.

1 marca 2017
III miejsce w konkursie plastycznym "Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży".
W dniu 01 marca 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne III miejsce zdobyła uczennica klasy Ib Agnieszka Kłosowska. Gratulujemy! Podczas oficjalnej gali rozdania nagród Agnieszce towarzyszył ksiądz Janusz Borek.


 
 

NASZE SUKCESY


(wersja testowa)

statut LO Dynów

kalendarz roku
szkolnego 2016/2017

plan lekcji

 

projekty
realizowane
w szkole

NASI PARTNERZY

 
line decor
  
line decor
      Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl